חשבות וניהול כספים

אין זה סוד כי חברה הרוצה להבטיח את הצלחתה זקוקה למצפן ומפה עדכנית בכדי לנווט לחוף מבטחים.  מניסיוננו כחשבים בחברות, נתונים מתומצתים ומדויקים יסייעו להנהלה לקבל החלטות נכונות ברגע הנכון.

חברות קטנות עד בינונית שאינן מצדיקות העסקת חשב פנימי במשרה מלאה או חלקית יכולים להסתייע בשירות חשבות חוץ. שירותים אלו באים לסייע ולגשר בין הנהלת החברה לבין גורמי חוץ (בנקים, רשויות ממשלתיות וכד') וגורמי פנים.

שירותי החשבות וניהול הכספים כוללים בין היתר:

  • בניית תקציב ודוחות תקציב מול ביצוע תקופתיים
  • בניית תחזית תזרימי מזומנים ומעקב אחרי ביצוע
  • דוחות ניהוליים שונים ( דוחות גיול לקוחות וספקים, הכרה בהכנסות נדחות, מאזני חשיפה מטבעית והמלצות הגנה, דוחות ערך מלאי וכד')
  • בקרת מחלקת הנהלת החשבונות ותמיכה מקצועית לצוות המחלקה
  • דוחות לגורמי חוץ כגון דיווחי מדען ראשי, דוחות קרן תמורה וכד'
  • קשר מול רואי החשבון המבקרים וליווי תהליך הביקורת
  • לחברות קטנות ניתנים שירותי מעטפת נוספים כגון הכנת המלצות תשלום לספקים, הכנת שקים לחתימה והוראות תשלום לבנק, הפקת חשבוניות מס וכד'