ביקורת ועריכת דוחות

ביקורת דוחות כספיים ע"י רואה חשבון המבקר את הדוחות מתומצתת לכדי עמוד אחד (ובדוחות מסוימים אף לכדי חתימה בלבד) בו נותן המבקר את חוות דעתו על הדוח הכספי.

מתן חוות דעת אחראית ומקצועית מחייבת אותנו להתעדכן באופן שוטף בחידושי החקיקה והמסים והשלכותיהן על לקוחותינו. פועל יוצא מעדכון שוטף זה, מאפשר לנו לספק ללקוחותינו פתרונות עדכניים בתחומי המיסוי והחשבונאות של עסקם.

למשרד ניסיון במגוון דוחות כספיים – חברות פרטיות בתחומים שונים , שותפויות, מלכ"רים, עמותות ועצמאיים.

עבודת הביקורת ועריכת הדוחות, כוללת בין היתר: 

  • ביקורת ועריכת דוחות כספיים
  • סקירת דוחות תקופתיים
  • ביקורת דוחות ביצוע עבור גורמים שונים ( מדען ראשי, קרן תמורה וכד')
  • בדיקות נאותות (Due- Diligence)
  • הצהרת הון
  • החזרי מס לשכירים
  • ליווי בדיוני שומות